page_banner

Система за дейонизация

  • Производител на питейна вода за система за пречистване на водата

    Производител на питейна вода за система за пречистване на водата

    За съвременните промишлени водни системи има множество сегменти и изисквания за потребление на вода.Промишлените и минните предприятия не само изискват големи количества вода, но също така имат определени изисквания за водоизточници, водно налягане, качество на водата, температура на водата и други аспекти.Използването на вода може да се класифицира според нейното предназначение, включително следните видове: Процесна вода: Водата, използвана директно в промишленото производство, се нарича технологична вода.Процесната вода включва следното ...
  • Индустриално дейонизиращо оборудване за водни инсталации с обратна осмоза

    Индустриално дейонизиращо оборудване за водни инсталации с обратна осмоза

    За съвременните промишлени водни системи има множество сегменти и изисквания за потребление на вода.Промишлените и минните предприятия не само изискват големи количества вода, но също така имат определени изисквания за водоизточници, водно налягане, качество на водата, температура на водата и други аспекти.